Sale!
Chau-hoa-nhua-dang-chao

Chậu nhựa trồng hoa dây treo xích dạng chảo

Giá: 35.000₫
25.000₫

Chậu hoa treo làm bằng nhựa dẻo, thiết kế dạng chảo chứa nhiều đất hơn cây phát triển tốt hơn. Chậu đủ dạng màu sắc