Placeholder

Hạt giống cải bắp lai Cross F1

Giá: 25.000₫

Hạt giống cải bắp lại Cross nhập khẩu Nhật Bản cho cây sinh trưởng khỏe vào bắp sớm, cho trọng lượng từ 1.5 – 2kg/bắp.

Thời vụ trồng từ tháng 8 đến tháng 2 năm sau và cho thu hoạch từ 65 – 70 ngày sau khi trồng, hay từ lúc gieo hạt 85 – 90 ngày. Khoảng cách trồng 40x50cm

Trọng lượng 1gr/gói