hat-giong-he-xanh-cao-san

Hạt giống hẹ xanh cao sản

Giá:

Hẹ bạn trồng quanh năm, thu hoạch được nhiều lứa. Chỉ cần trồng một lần rồi thu hoạch nhiều lần