Hat-giong-hoa-thuoc-duoc

Hoa Thược Dược

Giá: 25.000₫

Thông tin sản phẩm:

– Số hạt: 15 – 20 hạt
– Tỷ lệ nảy mầm: . 85%
– Thời gian nảy mầm: 3 – 7 ngày
– Thời gian gieoo đến lúc ra hoa: 40 – 50 ngày
– Chiều cao cây: 80 – 100m
– Kích thước hoa: 4 – 5cm
– Thời vụ trồng quanh năm
– Thời hạn sử dụng: 2 năm

Danh mục: .