Hat-giong-hoa-van-tho-hoang-gia

Hoa Vạn thọ hoàng gia

Giá: 25.000₫

Thông tin sản phẩm:

– Số hạt: 15 – 20 hạt

– Tỷ lệ nảy mầm: . 85%

– Thời gian nảy mầm: 4 – 5 ngày

– Thời gian gieo đến lúc ra hoa: 40 – 45 ngày

– Chiều cao cây:  15 – 25cm

– Kích thước hoa: 2 – 3cm

– Thời vụ trồng quanh năm

– Xuất xứ: Mỹ