Showing all 77 results

35,000
-13%

Đất trồng và phân bón

Chế phẩm sinh học BiMa (Trichoderma)

80,000 70,000

Đất trồng và phân bón

Dung dịch tỏi ngừa sâu bệnh

60,000
20,000
-25%
60,000 45,000
-38%
65,000 40,000
40,000
-40%
50,000 30,000
30,000
-20%

Đất trồng và phân bón

Phân bò đã qua xử lý 10dm3

50,000 40,000
-29%

Đất trồng và phân bón

Phân bò hoai mục 10kg

70,000 50,000
35,000
-14%
35,000 30,000
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón cao cấp NPK 19 – 9 – 19 + TE

35,000 30,000
35,000
-20%
25,000 20,000
-14%
35,000 30,000
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ Dynamic

35,000 30,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ khoáng Quế Lâm 03

40,000
25,000

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Quế Lâm 01

45,000
-10%

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Sông Gianh 10kg

50,000 45,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón kali

15,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá dịch trùn quế

135,000
-20%
-20%
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 30-10-5+TE

10,000 6,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 5-45-10

10,000 6,000
25,000
130,000
-53%

Đất trồng và phân bón

Phân bón vi lượng Agriseeds VL3

7,000
35,000
-3%
170,000 165,000
-14%
35,000 30,000

Đất trồng và phân bón

Phân Đạm Cá Dạng Viên Super ProFish

75,000
-10%

Đất trồng và phân bón

Phân hữu cơ vi sinh Mầm Sống Pao

400,000 360,000
-20%
25,000 20,000

Đất trồng và phân bón

Phân supe lân Lâm Thao

10,000
-8%

Đất trồng và phân bón

Phân trùn quế

60,000 55,000

Đất trồng và phân bón

Thuốc diệt con trùng Fendona 10cs

15,000
10,000

Đất trồng và phân bón

Thuốc Trị Bệnh DaCoNil 500CS

20,000
18,000

Đất trồng rau và hoa

Trấu hun cải tạo trồng cây

10,000
-33%
1,500 1,000
12,000
-13%
80,000 70,000