Hiển thị tất cả 88 kết quả

-13%

Đất trồng và phân bón

Chế phẩm sinh học BiMa (Trichoderma)

70,000

Đất trồng và phân bón

Dung dịch tỏi ngừa sâu bệnh

60,000

Đất trồng và phân bón

Đạm Sinh Học Nimac 500gr

25,000
20,000
-25%
45,000
-31%
45,000
40,000
50,000
-40%
30,000

Đất trồng và phân bón

Keiki Duy Pro và Keiki Duy Spray

-20%

Đất trồng và phân bón

Phân bò đã qua xử lý 10dm3

40,000
-29%

Đất trồng và phân bón

Phân bò hoai mục 10kg

50,000
35,000
20,000
-14%
-14%
-20%
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón hoa lan HVP túi lọc

30,000

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hoa Mẫu Đơn

30,000
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ Dynamic

30,000

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Hoa Giấy Siêu Hoa

24,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ khoáng Quế Lâm 03

40,000
25,000

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Quế Lâm 01

45,000
-10%

Phân bón

Phân bón kali

15,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá dịch trùn quế

135,000
-20%
20,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 30-10-5+TE

6,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 5-45-10

6,000
10,000
25,000
10,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá rễ TNC Hume cao cấp

130,000
-53%

Đất trồng và phân bón

Phân bón vi lượng Agriseeds VL3

7,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón vi lượng GrowMore Vitamax B1

35,000
-3%
165,000
-14%
30,000

Đất trồng và phân bón

Phân Đạm Cá Dạng Viên Super ProFish

75,000
-10%

Đất trồng và phân bón

Phân hữu cơ vi sinh Mầm Sống Pao

360,000
10,000
-8%

Đất trồng và phân bón

Phân trùn quế

55,000

Đất trồng và phân bón

Thuốc diệt con trùng Fendona 10cs

15,000
10,000

Đất trồng và phân bón

Thuốc Trị Bệnh DaCoNil 500CS

20,000
10,000

Đất trồng và phân bón

Trấu hun cải tạo trồng cây

10,000
-33%
1,000
-20%

Đất trồng rau và hoa

Vỏ Lạc Hun Trồng Cây Rau Hoa Lan

35,000
12,000
-13%
70,000