Xem tất cả 33 kết quả

-46%
65,000 35,000

Đất trồng rau và hoa

Đất sạch Tribat trồng rau hoa 5dm3

20,000
-8%
25,000 23,000
-42%
60,000 35,000
-45%
110,000 60,000
-20%

Đất trồng và phân bón

Phân bò đã qua xử lý 10dm3

50,000 40,000
-21%

Đất trồng và phân bón

Phân bò hoai mục 10kg

70,000 55,000
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ Dynamic

35,000 30,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá dịch trùn quế

135,000
40,000
-29%
-8%

Đất trồng và phân bón

Phân trùn quế

60,000 55,000
-13%
80,000 70,000
-6%

Đất trồng và phân bón

Chế phẩm sinh học BiMa (Trichoderma)

80,000 75,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón hoa lan tan chậm

45,000
-6%
170,000 160,000
25,000
12,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá rẽ TNC Hume cao cấp

65,000
10,000
-20%
25,000 20,000
-20%
25,000 20,000
-20%
25,000 20,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 5-45-10

10,000 6,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 30-10-5+TE

10,000 6,000
35,000
35,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ khoáng Quế Lâm 03

40,000