Hiển thị tất cả 14 kết quả

Giống rau sạch

Hạt giống hành hoa

15,000
20,000

Giống rau sạch

Hạt giống tỏi tây

25,000
15,000

Giống rau sạch

Rau kinh giới

15,000

Giống rau gia vị

Rau mùi tàu

15,000

Giống rau gia vị

Rau mùi tía

10,000

Giống rau gia vị

Rau thì là bốn mùa

15,000

Giống rau gia vị

Rau tía tô

15,000

Giống rau gia vị

Rau Xà lách cuộn

15,000

Giống rau gia vị

Rau Xà lách tím

20,000

Giống rau gia vị

Rau Xà lách xoăn

15,000