Showing all 61 results

-9%
585,000 530,000
445,000
-17%

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu hoa để bàn hình Vuông

12,000 10,000
-21%
170,000 135,000
-33%

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu hoa kẹp lan can, ban công

120,000 80,000
-32%
125,000 85,000

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu hoa nhựa treo giá rẻ

10,000
80,000
45,000
80,000
-11%

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu hoa ốp tường thông minh HV

45,000 40,000
-50%

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu hoa ốp tường viền tim

30,000 15,000
-37%
35,000 22,000
-33%
15,000 10,000

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu Kẹp Lan Can Hình Oval

125,000

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu Lục Giác Trồng Cây FAC

30,000
-15%
200,000 170,000
-31%
65,000 45,000
-9%
175,000 160,000
40,000
95,000
-13%
40,000 35,000
-33%

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu nhựa trồng cây lục giác

15,000 10,000
-25%
60,000 45,000
6,000
-29%
35,000 25,000
-9%
55,000 50,000
-17%
30,000 25,000
-14%
35,000 30,000
-36%

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu treo tròn thông minh ĐXV

70,000 45,000
-17%
23,000
25,000
-49%
45,000 23,000
30,000
-11%
45,000 40,000

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu Trồng Cây Kim Cương

50,000

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu trồng cây Monrovia giá rẻ

15,000
-31%
80,000 55,000
-18%
55,000 45,000
-37%
35,000 22,000
-26%
1,050,000 775,000
-8%
850,000 780,000

Chậu nhựa trồng hoa

Khay (Đĩa) tròn lót đáy chậu

4,000
-3%
710,000 690,000