Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 3 Kệ Inox và 6 Chậu Trắng To

1,110,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 2 Kệ 4 Chậu Trồng Rau Trắng To Thông Minh

740,000
370,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 3 Kệ Trồng Rau 6 Chậu Xanh To Thông Minh

1,350,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 2 Kệ Trồng Rau + 4 Chậu Xanh To

700,000
350,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 3 Kệ Trồng rau 6 chậu đen thông minh

990,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 2 Kệ Trồng Rau + 4 Chậu Đen Thông Minh

660,000

KINH NGHIỆM TRỒNG

GIỐNG RAU SẠCH

Giống rau củ - quả Giống rau gia vị Giống rau mầm

Giống rau củ - quả

Hạt giống súp lơ xanh Lucky

25,000

Giống rau ăn lá

Hạt giống cải bắp tím

25,000
25,000
10,000
15,000

Giống rau ăn lá

Hạt giống cải hoa hồng

10,000

DỤNG CỤ TRỒNG

KHAY CHẬU NHỰA TRỒNG RAU CHẬU NHỰA TRỒNG HOA DỤNG CỤ LÀM VƯỜN BỘ KỆ VÀ GIÁ ĐỠ CHẬU NHỰA CHẬU TRỒNG CÂY COMPOSITES

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 3 Kệ Inox và 6 Chậu Trắng To

1,110,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 2 Kệ 4 Chậu Trồng Rau Trắng To Thông Minh

740,000
370,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 3 Kệ Trồng Rau 6 Chậu Xanh To Thông Minh

1,350,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 2 Kệ Trồng Rau + 4 Chậu Xanh To

700,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Combo 3 Kệ Trồng rau 6 chậu đen thông minh

990,000

Đất trồng và phân bón