Showing all 58 results

120,000

Dụng cụ trồng

Chậu gỗ trồng lan

30,000
75,000
50,000
15,000

Dụng cụ trồng

Chậu trồng hoa lan đen

3,000
-33%
15,000 10,000
35,000
30,000

Dụng cụ trồng

Kẹp Bướm Hoa Lan

1,000
4,000
-20%
25,000 20,000
-14%
35,000 30,000
-11%

Dụng cụ trồng

Phân Bón Hoa LanTan Chậm

45,000 40,000
-20%
-20%
130,000
35,000
-10%

Đất trồng và phân bón

Phân hữu cơ vi sinh Mầm Sống Pao

400,000 360,000
30,000
-6%
320,000 300,000
18,000
-33%
1,500 1,000
-33%
30,000 20,000
-10%
20,000 18,000