Hiển thị tất cả 58 kết quả

120,000

Dụng cụ trồng

Chậu gỗ trồng lan

30,000
75,000
50,000
15,000

Dụng cụ trồng

Chậu trồng hoa lan đen

3,000
-33%
10,000

Đất trồng và phân bón

Keiki Duy Pro và Keiki Duy Spray

Dụng cụ trồng

Kẹp Bướm Hoa Lan

1,000
4,000
2,000
40,000
20,000
-20%
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón hoa lan HVP túi lọc

30,000
-11%

Vật Tư Trồng Hoa Lan

Phân Bón Hoa LanTan Chậm

40,000
-20%
20,000
10,000
10,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá rễ TNC Hume cao cấp

130,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón vi lượng GrowMore Vitamax B1

35,000
-10%

Đất trồng và phân bón

Phân hữu cơ vi sinh Mầm Sống Pao

360,000

Vật Tư Trồng Hoa Lan

Rêu rừng trồng phong lan, hoa lan

30,000
-6%
300,000
40,000
-33%
1,000
-33%

Vật Tư Trồng Hoa Lan

Vỏ gỗ cây thông trồng phong lan

20,000
-10%
18,000