115,000
105,000
-10%

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Sông Gianh 10kg

50,000 45,000

Dụng cụ trồng

Kẹp Bướm Hoa Lan

1,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Kệ 3 Tầng Nghệ Thuật Đặt Chậu Cây Cảnh

330,000

KINH NGHIỆM TRỒNG

GIỐNG RAU SẠCH

Giống rau củ - quả Giống rau gia vị Giống rau mầm

Giống rau củ - quả

Hạt giống súp lơ xanh Lucky

25,000

Giống rau ăn lá

Hạt giống cải bắp tím

25,000
25,000
10,000
15,000

Giống rau ăn lá

Hạt giống cải hoa hồng

10,000

DỤNG CỤ TRỒNG

KHAY CHẬU NHỰA TRỒNG RAU CHẬU NHỰA TRỒNG HOA DỤNG CỤ LÀM VƯỜN BỘ KỆ VÀ GIÁ ĐỠ CHẬU NHỰA CHẬU TRỒNG CÂY COMPOSITES
115,000
105,000

Dụng cụ trồng

Kẹp Bướm Hoa Lan

1,000

Bộ kệ và giá đỡ chậu nhựa

Kệ 3 Tầng Nghệ Thuật Đặt Chậu Cây Cảnh

330,000

Đất trồng và phân bón

-10%

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Sông Gianh 10kg

50,000 45,000
-14%
35,000 30,000
40,000
-25%
20,000 15,000