43,000

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Quế Lâm 01

45,000
-10%
20,000 18,000
115,000
105,000

KINH NGHIỆM TRỒNG

GIỐNG RAU SẠCH

Giống rau củ - quả Giống rau gia vị Giống rau mầm

Giống rau củ - quả

Hạt giống súp lơ xanh Lucky

25,000

Giống rau ăn lá

Hạt giống cải bắp tím

25,000
25,000
10,000
15,000

Giống rau ăn lá

Hạt giống cải hoa hồng

10,000

DỤNG CỤ TRỒNG

KHAY CHẬU NHỰA TRỒNG RAU CHẬU NHỰA TRỒNG HOA DỤNG CỤ LÀM VƯỜN BỘ KỆ VÀ GIÁ ĐỠ CHẬU NHỰA CHẬU TRỒNG CÂY COMPOSITES
-10%
20,000 18,000
115,000
105,000

Dụng cụ trồng

Kẹp Bướm Hoa Lan

1,000

Đất trồng và phân bón

43,000

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Quế Lâm 01

45,000
-10%

Đất trồng và phân bón

Phân Bón Hữu Cơ Vi Sinh Sông Gianh 10kg

50,000 45,000
-14%
35,000 30,000