Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ khoáng Quế Lâm 03

40,000
35,000

Chậu nhựa trồng hoa

Chậu trồng cây Monrovia giá rẻ

15,000
35,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 30-10-5+TE

10,000 6,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 5-45-10

10,000 6,000
-20%
25,000 20,000
-20%
25,000 20,000

GIỐNG RAU SẠCH

Giống rau củ - quả Giống rau gia vị Giống rau mầm

Giống rau củ - quả

Hạt giống súp lơ xanh Lucky

25,000

Giống rau ăn lá

Hạt giống cải bắp tím

25,000
25,000
10,000
15,000

Giống rau ăn lá

Hạt giống cải hoa hồng

10,000

DỤNG CỤ TRỒNG

KHAY CHẬU NHỰA TRỒNG RAU CHẬU NHỰA TRỒNG HOA DỤNG CỤ LÀM VƯỜN BỘ KỆ VÀ GIÁ ĐỠ CHẬU NHỰA CHẬU TRỒNG CÂY COMPOSITES

Đất trồng và phân bón

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ khoáng Quế Lâm 03

40,000
35,000
35,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 30-10-5+TE

10,000 6,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 5-45-10

10,000 6,000
-20%
25,000 20,000