Xem tất cả 13 kết quả

-55%
2,200 1,000
-17%
120,000 100,000
-33%
1,500 1,000

Dụng cụ trồng

Bút đo thử PH cầm tay

25,000
-25%

Dụng cụ trồng

Bút TDS – 3

200,000 150,000
-14%

Dụng cụ trồng

Bút TDS Xiaomi

290,000 250,000

Dụng cụ trồng

Máy bơm Lifetech AP 3500

250,000

Dụng cụ trồng

Máy bơm lifetech AP 3100

200,000

Dụng cụ trồng

Máy bơm lifetech AP 45000

290,000