Hiển thị tất cả 15 kết quả

Dụng cụ trồng

Bút đo thử PH cầm tay

150,000
-25%

Thủy Canh và Aquaponics

Bút TDS – 3

150,000
-14%

Thủy Canh và Aquaponics

Bút TDS Xiaomi

250,000
-29%
85,000
-33%

Thủy Canh và Aquaponics

Máy bơm lifetech AP 3100

135,000

Dụng cụ trồng

Máy bơm Lifetech AP 3500

250,000

Dụng cụ trồng

Máy bơm lifetech AP 45000

290,000
15,000
-55%
1,000
-33%
1,000