Xem tất cả 36 kết quả

-14%
35,000 30,000
-20%

Đất trồng và phân bón

Phân bò đã qua xử lý 10dm3

50,000 40,000
-21%

Đất trồng và phân bón

Phân bò hoai mục 10kg

70,000 55,000
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ Dynamic

35,000 30,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá dịch trùn quế

135,000
-8%

Đất trồng và phân bón

Phân trùn quế

60,000 55,000
-13%

Đất trồng và phân bón

Chế phẩm sinh học BiMa (Trichoderma)

80,000 70,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón hoa lan tan chậm

45,000
-12%
170,000 150,000
25,000
12,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá rễ TNC Hume cao cấp

130,000
10,000
-20%
25,000 20,000
-20%
25,000 20,000
-20%
25,000 20,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 5-45-10

10,000 6,000
-40%

Đất trồng và phân bón

Phân bón lá đầu trâu NPK 30-10-5+TE

10,000 6,000
35,000
35,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón hữu cơ khoáng Quế Lâm 03

40,000
35,000
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón cao cấp NPK 16 – 16 – 16 + TE

35,000 30,000
-14%

Đất trồng và phân bón

Phân bón cao cấp NPK 19 – 9 – 19 + TE

35,000 30,000
-10%

Đất trồng và phân bón

Phân hữu cơ vi sinh Mầm Sống Pao

400,000 360,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón vi lượng GrowMore Vitamax B1

35,000

Đất trồng và phân bón

Keo bôi liền sẹo cho cây Mỹ Tiến

30,000

Đất trồng và phân bón

Dung dịch tỏi ngừa sâu bệnh

60,000
30,000
-20%
25,000 20,000

Đất trồng và phân bón

Phân supe lân Lâm Thao

10,000

Đất trồng và phân bón

Phân bón kali

15,000