Kệ Trồng Rau Hiệu Quả Trên Sân Thượng Có Mai Che Ít Nắng

Nhà bạn có sân thượng nhưng có những mái che khín, mái che bằng tôn và có chút ánh nắng chiếu xiên xung quanh. Vậy với khoảng không này sân thượng có trồng được cây không, được rau không? Với khoảng không này thật sự dùng mẫu kệ phù hợp để trồng cây.

Có rất nhiều khách của chúng tôi hỏi sân thượng có mai che trồng được không? Theo như bản chất của cây trồng, cây cần ánh nắng để quang hợp chất diệp lục phát triển, còn dinh dưỡng được người trồng cung cấp, đất trồng là nơi cây trồng chõ bán, nơi chứa dinh dưỡng được cung cấp. Vì vậy sân thượng có mai che trồng được khi bạn đặt chậu cây, kệ trồng cây vào chỗ có nắng chiếu.

Vậy mẫu kệ trồng cây phù hợp với không gian có mai che.

Móc treo chậu trồng cây cho sân thượng hẹp có hàng rào xung quanh

Kệ 1 tầng đặt chậu cây. Với kệ 1 tầng tất cả mặt chậu được chiếu ánh nắng, giúp sàn sân được khô ráo.

Kệ bậc thang trồng rau 2 tầng hoặc 3 tầng. Mẫu kệ bậc thang trồng rau nhìn khoảng không đẹp hơn và cũng được nhiều khách ưa dùng.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *