Hat-giong-hoa-van-tho-kim-tinh---Marigold-luciter-mix

Hoa Vạn Thọ Kim Tinh

Giá: 25.000₫

Thông tin sản phẩm:

– Số hạt: 15 – 20 hạt

– Tỷ lệ nảy mầm: . 85%

– Thời gian nảy mầm: 5 – 7 ngày

– Thời gian sang cây: 15 – 20 ngày

– Thời gian sang cây đến lúc ra hoa: 30 – 35 ngày

– Chiều cao cây: 30 – 35cm

– Kích thước hoa: 4 – 6cm

– Thời vụ trồng quanh năm

– Thời hạn sử dụng: 2 năm