Phan-bo-Tribat-da-qua-xu-ly-3dm3

Phân bò Tribat qua xử lý 3dm3

Giá: 13.000₫

Phân bò hoai mục Tribat  làm từ phân bò đã qua xử lý hoai mục và không còn côn trùng, sạch mầm bệnh không nấm mốc.

Sản phẩm được đóng bao 3dm3, 10dm